Články

Zo série Pro-Am Wing Tchun kníh

Názov: Kruhový hmat (proti smeru hod. ručičiek)
Akcia: Krúženie
Funkcia: Hmat/Protihmat

Tento pohyb sa používa ako základný hmat alebo obranný hmat, môže sa vykonávať v smere, alebo v proti smere hod.ručičiek.


Pohyb: Huen-Sau

A – cvičenec = základný voľný postoj
B - Sifu Lali Horváth

A – Hmat na ľavú ruku jeho pravou rukou,príprava na úder
B - Pripraví sa zareagovať.

A – Zaháji úder do hlavy.
B - Vykoná protihmat,točí proti smeru hod. ručičiek,prejde z krátkeho do dlhého zrážajúceho úderu k rozptýleniu útoku.

A – Dokončí útok.
B - Pokračuje v držaniu vnútorného hmatu,pričom vykoná priamy úder (nad rukou), a tak anuluje útočný úder.