O nás

O nás

Kvalifikovaní učitelia trénujúci Autodefence

Zakladateľom programu Autodefence a hlavným coachom učiteľov trénujúcich Autodefence je Nick Smart.Nick z Anglicka, ktorý má viac ako 50-ročné skúsenosti z uplatňovania tejto obrannej metódy na celom svete. Pochádza z rodiny vysokoškolských učiteľov. Jeho starý otec trénoval a praktizoval vznešené umenie boxu a zápasenia.

Nick bol v spojení so svojím spolu-zakladateľom — jeho dlhoročný priateľ a kolega Milan Prosenica zo Slovínska.

Nick je k dispozícii počas roka pre Autodefence cvičencov prostredníctvom kurzov a seminárov v našej centrále v Anglicku.


Hlavní zakladatelia a medzinárodní učitelia W.A.T.T. z Anglicka , Slovinska a Slovenska:

Nick Smart
( Principal Coach )

† 2008 Milan Prosenica
( Co-Principal Coach )
click >>> životopis

Ing. Lali Horváth, MBA
( Master Coach-Sifu, tréner I. triedy pre SK )
8. Majstrovský stupeň (8.dan) podľa pôvodného WT hodnotenia
študoval a vyučoval v Anglicku zač. od r. 1989
click >>> životopis

Hlavní predstavitelia a oficiálni certifikovaní učitelia W.A.T.T. pre Slovensko:

Mgr. Matej Chovančak
( Senior Trainer )

Hlavní predstavitelia a oficiálni certifikovaní učitelia W.A.T.T. pre Maďarsko:

Jorgosz Mokasz
( Trainer - Budapest )


Svetový Tréningový Tím Autodefence
(World Autodefence Training Team)

Svetový tréningový tím Autodefence pozostáva z učiteľov a cvičencov všetko pozitívne mysliacich a vyvážených jednotlivcov.Každý z nich má primárnu potrebu osvojovať si obranné zručnosti,ale zároveň rozumie, že táto aktivita je prostriedkom k fyzickému a emocionálnemu rozvoju.Každý z nich rešpektuje ostatných účastníkov programu a má zrelý postoj k prostrediu získavania poznatkov.

Náš učiteľský tím pozostáva z medzinárodnej siete učiteľov, ktorej činnosť je určovaná potrebami cvičencov. Všetci učitelia sú vyučovaní a certifikovaní zakladatelmi, týmto je zabezpečené, aby sa Vám dostalo profesionálnej, osobnej a ohľaduplnej starostlivosti bez ohľadu na to, ktorý klub navštevujete.Autodefence je program vhodný pre tých, ktorí sa cítia dobre ako súčasť vyspelej, pozitívnej obohacujúcej kultúry života.

Členovia tréningového tímu počas seminára v centrále (HQ-UK) v zastúpení Nick a Milan