Tréning

Tréning

Autodefence tréning

Naše tréningy trvajú 1,5 hod. ( 90 min.) dvakrát do týždňa. Každá lekcia začína rozcvičkou, predtým než prejdete na nasledujúce tréningové cvičenia.

Rozhodujúce elementy v Autodefence:

Sú to série pohybov používané k nácviku a spresňovaniu základov Autodefence.

 1. The Foundation Footwork Form: ( Základná kroková forma )
  precvičuje základné kroky s aktívnou obranou.
 2. The New Thought Form: ( Forma nového myslenia)
  precvičuje podstatné pohyby
  rúk a končatín vo vzťahu k postoju.
 3. The Bridge Search Form: ( Forma hľadania mostov )
  sa zaoberá s kombináciou ručných a nožných
  pohybov, ponúka väčšiu variabilitu pozícií a uhlov
 4. The Pierce Strike Form: ( Forma prierazových úderov )
  viac zdokonaľuje defenzívnu silu
 5. The Wooden Man Form: ( Forma na drevenej figuríne )
  precvičujú sa pokročilé kombinácie
  rúk a nôh na tréningovej pomôcke
Applications ( Aplikácie )

V tomto elemente sa precvičuje použitie pohybov z foriem v jednoduchých obranných scenároch.

Spar Drills ( Spárové cvičenia )

V tomto elemente sa rozširuje použitie rovnakých pohybov v nepretržitom pohybovom cykle. Toto cvičí obratnosť a časovanie.

Apparatus Training ( Tréning s pomôckami-lapami )

Rozvíja techniku so silou a odporom, taktiež podporuje kardiovaskulárny systém.

Detection Arms ( Hľadajúce-lepiace ruky )

Tento tréningový element rozvíja výhradne hmatovú citlivosť a umožňuje pravú kontrolovanú automatickú reakciu. Je jedným z najzvlášťnejších elementov Autodefence tréningu.

Free Spar a Integrated Application ( Voľný zápas a integrované aplikácie)

Najviac sa učíme, keď vytvárame a skúšame rôzné situácie.Pri tejto aktivite s partnerom, sa integrujú všetky tréningové elementy, ktoré ste sa učili.Toto Vám bude dávať cennú spätnú väzbu a skúsenosť umožňujúcu pravú zručnosť. Free Spar je bezpečný a prospešný, nie tvrdý a súťaživý.Používa sa ochranná výstroj. To zaručí, že každý tréning končí aktívne a príjemne, preto je tiež tento element zábavný.

„Autodefence-Wing Tchun® program, metódu, systém – snažia sa napodobňovať a falšovať, ale to nie je možné!
Autodefence-Wing Tchun® je Prvé a Jedinečné na svete!“
Jedine W.A.T.T. poskytuje kvalitu a garanciu informacií.


Výstroj

Ako aj ostatné príjemné aktivity, Autodefence má tiež tréningovú výstroj, ktorá pomáha výuke a podporuje komfort a bezbečnosť naších členov.

Pozri cvičenia

Pre ukážku cvičení, klikni na ikonu dole. Do pozornosti, niektoré ukážky boli demonštrované pomaly, takže môžete vidieť detaily.


Forms

Applications

Spar Drill

Pad Work

Detection Arms
(Basic Stage)

Detection Arms
(Intermediate Stage)

Detection Arms
(Advanced Stage)

Free training
(Raised leg parries kick, bridging through to hand range.)