Články

Seminár Autoobrany - Wing Tchun

5.-6. mája 2001 sa v Bratislave uskutočnil 2. seminár Autoobrany, pod vedením medzinárodného majstra Nick Smarta z Anglicka.

Cieľom seminára bolo predstaviť slovenským členom vyučovanie techník priamo od majstra.Organizátorom seminára bol Bc. Lali Horváth, hlavný inštruktor pre Slovensko.Majster Nick Smart bol prvýkrát v Bratislave v roku 1998 na 1. otvorenom seminári pre širokú verejnosť.Terajší seminár sa uskutočnil na ZŠ Lazaretskej, vo veľkej telocvični, ktorá bola ideálna na cvičenie rôznych techník.Slovenský cvičenci v sobotu predpoludním privítali majstra Smarta a tým sa začal seminár Autoobrany.Majster Smart začal krátkou rozcvičkou a strečingom pre prípravu tela na ďalšie cvičenia.Potom nasledovali aplikačné techniky, kde sa cvičenci učili brániť štyri brány tela a následne skracovať vzdialenosť útočníka.

Dvojité Tok Sau v 1.forme...(vpravo majster Nick Smart) Majster Smart najprv vysvetlil jednotlivé techniky a potom každého cvičenca ešte kontroloval.Nasledoval obed s majstrom a s niektorými cvičencami v reštaurácii pri modrom Dunaji.Popoludní po krátkej rozcvičke a zopakovaní techník z dopoludnia sa cvičenci postupne oboznamovali s pokročilými formami práce nôh, krokov.Majster Smart ďalej vyučoval sériu voľných techník a následne znehybnenia a hodenia útočníka, ktoré sú veľmi praktické v pouličných konfrontáciach.Záver prvého dňa seminára končila forma (Nová Forma Myslenia), precvičená spolu s majstrom.V nedeľu po rozcvičke, majster Smart predviedol slovenským Antistick (techniky proti palici)cvičencom ďalšie aplikačné techniky a po ich zvládnutí nasledovali techniky proti palici (Antistick).Tieto techniky cvičenci privítali s nadšením. Popoludní prišla televízia Markíza natočiť rozhovor s majstrom Smartom a potom kameraman štábu nahral jednotlivé elementy Wing Tchun, napr.formu, aplikácie, chi-sau, antistick, free fight.
Po odchode štábu seminár pokračoval precvičovaním jednotlivých techník.
Krédom majstra bolo: precvičovanie je matkou zručnosti....

Na záver seminára majster Smart udeľoval medzinárodné certifikáty, ohodnotil priebeh seminára a vytrvalosť slovenských cvičencov s dobrým srdcom.
Následne cvičenci odovzdali majstrovi darček so slovenskými suvenírami a pamätnú kazetu.Seminár Autoobrany pod vedením majstra Nick Smarta mal veľký prínos z hľadiska prehlbovania Wing Tchun znalostí zúčastnených cvičencov.Rád by som sa poďakoval sponzorom pri realizovaní seminára a tiež magazínu Samurai.Text a foto: Lali Horváth