Články

Aplikácia techník z dreveného panáka

PAWTO (sídlo v Anglicku) pôsobiaca od roku 1998 aj na Slovensku, sa stala známa svojou unikátnou vyučovacou metódou pod vedením Bc. Laliho Horvátha (hlavného inštruktora pre Slovensko).

Do Pro-Am Wing Tchun systému neodmysliteľne patrí aj cvičenie na drevenom panákovi.Presnejšie povedané, je to Forma na drevenom panákovi, ktorá obsahuje116 pohybov (techník) rozdelených do sekcií.Výučba na panákovi začína v prvom majstrovskom stupni, ale aj dovtedy je možné na ňom precvičovať jednotlivé techniky,rýchlosť a silu.Je to najlepší partner, ktorý je vždy k dispozícii.

Autor textu,fotografií: Lali Horváth