Články

Intenzívny kurz v Centri Pro-Am Wing Tchun

Každoročne sa v Anglicku organizujú medzinárodné kurzy niekoľkokrát do roka.
Na pozvanie majstra Nick Smarta, tento kurz absolvovali zo Slovenska Lali Horváth a Lumír Mati.

Vo všetkých bojových umeniach učenie techník priamo od majstrov bolo pre žiakov vždy ozajstným zážitkom a motiváciou.Nebolo to inak ani v tomto prípade.Spomínam si ako v prvých dňoch kurzu zvykol môj žiak hovoriť s nadšením o kvalite majstra a správnej voľbe bojového umenia Wing Tchun.

Výučba prebiehala denne šesť hodín pod vedením majstra Nick Smarta (zakladateľa PAWTO).
Okrem toho bolo možné ešte absolvovať večerný tréning.
Kurz pozostával z aplikačných techník,chi-sau sekcií, voľného boja a foriem.Samozrejme v centri PAWTO bolo možné cvičiť na rôznych pomôckach, ktoré toto bojové umenie obohacujú.
Ako príklad exkluzívne na drevenom panákovi (v budúcom čísle), dlhá palica, motýlie meče.Jadrom tohto bojového umenia je už spomenutý chi-sau (tzv. lepiace ruka-Autoobrana), ktorý poskytuje možnosti pre rýchlu zmenu smeru pohybu v boji, čo odzrkadľuje Pro-Am Wing Tchun zásadu: „Spoj, nasleduj, vyraď“.

“Auto-obrana“ bola založená vo Veľkej Británii v roku 1990, ale iba nedávno sa dostala do povedomia pod týmto názvom.“Auto-obrana“ od sebaobrany je rozdielna v tom, že je to súčastná osobná, obranná metóda, ktorá má mnohé výhody z hľadiska celistvosti, ktoré môžu vniesť obrovské zmeny do života každého jednotlivca.Je rýchla, pohotová, povzbudivá a využíva technické zručnosti, ktoré zlepšujú reflexné reakcie.Cvičenie je určené pre všetky vekové skupiny.Časté opakovanie cvikov poskytuje rýchle osvojenie a tiež zábavu.

Týždňový kurz prebehol rýchlo a už sme boli s majstrom na ceste na letisko v Manchestri.Dúfam,že aj tento rok sa stretneme s majstrom Nick Smartom na seminároch či už na Slovensku, alebo v Anglicku.Naučiť sa bojové umenie Wing Tchun závisí od rýchlosti s akou sa kto chce učiť.Buď formou verejných tréningov, alebo už spomenutým intenzívnym kurzom.Nepotrebujete žiadne predpoklady.Toto bojové umenie je postavené na vedeckých princípoch a ľudskej anatómii.Všetko čo potrebujete je otvorená myseľ a nadšenie.Text a foto: Lali Horváth