Články

O výučbe založenej na dôvere

KažDva roky uplynuli od chvíle, čo medzinárodná PRO-AM WING TCHUN organizácia našla svoje zázemie aj na Slovensku.Jej zakladateľom sa stal 26 ročný Lali Horváth, učiteľ výpočtovej techniky a telesnej výchovy.

S problematikou tzv.„umenia okamihu“ sa zoznámil vďaka priateľovi počas vysokoškolských štúdií v Bratislave, v telocvični ZŠ na Lazaretskej ulici, kde v tom čase viedol výučbu žiak známeho maďarského majstra Norberta Mádaia, Zsolt Csengeri.Výučba i filozofia tohto bojového smeru sa mu zapáčili, a tak postupne nadobúdané vedomosti začal zveľadovať.Istý zlom v ďalšom napredovaní prišiel krátko po tom, čo sa po štúdijnej pauze znova zapojil do tréningu.Do rúk sa mu totiž dostala výučbová kazeta Nicka Smarta, garanta už spomínanej PRO-AM WING TCHUN.Jej obsah ho nielen zaujal, ale v zápätí aj uistil, že kontakt s týmto majstrom mu môže zabezpečiť informácie z “prvej“ ruky.
No a o tom, aká bola ďalšia orientácia ambiciózneho učiteľa zo Zlatých Klasov, napovie nasledujúci rozhovor, v ktorom nám ochotne priblížil vznik PAWTOna Slovensku, ale i jej obsah a ciele.

*Môžeme vedieť, čo vás vlastne priviedlo k wing chun ?

Zjednodušene povedané, láska a obdiv k čínskym bojovým umeniam, ktorým som sa od malička túžil venovať.Istý čas som sa venoval aj karate, ale nebolo to ono.Dnes už viem, že to pravé som objavil až počas štúdií na VŠ strojárskej, vďaka môjmu kolegovi a dobrému kamarátovi Štefanovi Oravcovi.

*Spomeniete si ešte na svoje začiatky ?

Šesť rokov nie je až taká dlhá doba, takže si presne pamätám, ako som prichádzal na výučbové jednotky ZsoltaCsengeriho a postupne si osvojoval jednotlivé techniky a kombinácie.Myslím, že som tu získal veľmi slušné základy.Akýsi prelom v mojom ďalšom smerovaní prišiel o pár rokov neskôr, keď som na pol roka vycestoval do Anglicka a priamo v Chorley (mestečko ležiace neďaleko Manchestru), teda v Centre PRO-AM organizacie získaval ďalšie neoceniteľné skúsenosti.

*Ako ste sa ich rozhodli zúročiť ?

V januári pred dvoma rokmi som pozval na Slovensko Nicka Smarta a zorganizovali sme tu otvorený výučbový seminár.Ohlas bol priaznivý. Takže zakrátko na to som sa rozhodol založiť klub orientovaný na výuku wing chun.V danom časesom bol jediný, čo sa v našich končinách zaoberal touto problematikou, takže bral som to ako isté poslanie.

*Čo bolo jedným z hlavných cieľov vášho výučbového smerovania ?

V prvom rade všetkých záujemcov oslobodiť od kadejakých mylných informácií a mystických preľudov, ktoré sa v súvislosti s čínskymi bojovými štýlmi tak často spájajú.To znamená, že táto výučba ponúkla záujemcom ucelený bojový systém, ktorý je vhodný pre každého seriózneho záujemcu.Naša výučba je založená na dôvere medzi učiteľom a žiakom, pričom hlavným cieľom inštruktora nie je dokazovanie žiakovej neschopnosti, ale postupné rozširovanie obzoru jeho vedomostí.

*O bojovom umení wng chun je zníme, že jeho podstata je založená na istých filozofických aspektoch,platí to aj v PAWTO ?

Samozrejme.Filozofia tejto organizácie je asi takáto: vypestovať medzi vyučujúcim a cvičiacimi korektné vzťahy, no a tie potom ďalej rozvíjať na báze istej integrity.A možno i vďaka týmto aspektom panuje v našej organizácii priateľská atmosféra a pohoda.

*A čo technická stránka?

Doslova raritou PAWTO je, že na každú výkonnostnú úroveň je vypracovaný cvičebný program, v ktorom je do detailu rozpracované, čo a kedy žiak cvičí.Sám tak má možnosť kontrolovať svoje napredovanie a posudzovať svoje prednosti, prípadne nedostatky.Pre zaujímavosť môžem povedať, že základných programov je spolu trinásť.Obsahujú aplikačné techniky, nácvik techník jednotlivých úderov, voľný boj i formy.Súčasťou takzvaných majstrovských programov sú už pochopiteľne aj nácviky so zbraňami, či už s dlhou palicou, alebo s dvoma mečmi.Od prvého majstrovského stupňa sa tiež začínajú cvičenia na drevenom panákovi.

*Organizujú sa v tejto odnoži bojového umenia aj nejaké športové súťaže?

Organizujú, avšak doposiaľ iba v Anglicku.Obyčajne prebiehajú na jar a na jeseň, pričom najviac pozornosti sa popri chi-sao a formách, dostáva voľnému boju.

*Je voľný boj porovnateľný napríklad s full-contactom?

Do istej miery áno, pretože i tu prebieha kontaktný súboj.Na rozdiel od full-contactu však nejde len o zásah na telo, ale aj o jeho spôsob vykonania.Znamená to, že rozhodcovia počas zápasu sledujú aj čistotu jednotlivých techník a postojov, stratégiu boja a celkový prejav zápasiacich.Za každý nedostatok sa potommm odrátavajú body, takže pokojne sa môže stať, že borec zameriavajúci sa viac na údery, ako na technicko-bojové prevedenie odíde zo žinienky ako porazený.

*Už veľakrát sa diskutovalo, pre akú vekovú oblasť je wing chun vhodné.Aký je váš názor?

Hovorí sa, že toto umenie je vhodné od 6 do 60 rokov pre každého.Nechcem, aby to vyznelo ako reklamná fráza, ale nielen mladíkom v najlepšom veku, ale aj deťom, starším ľuďom či ženám môže toto umenie nemálo dať.Už spomínané výučbové programy sú totiž komponované tak, ž ich postupné napĺňanie je iba vecou ctižiadosti a elánu každého záujemcu.Niekto napreduje rýchlejšie, iný pomalšie,ale to v konečnom dôsledku nie je podstatné.

*Dovoľte na záver ešte jednu otázku.Môžete prezradiť, aké sú ciele PAWTO na Slovensku?

Tie sú jednoznačné; postupne sprístupniť naše učenie všetkým serióznym záujemcom.Pre zaujímavosť môžm doplniť, že v súčasnosti v utorok a štvrtok vediem výučbu na Lazaretskej ulici (na ZŠ), ďalej v stredu popoludní mám detský tréning v Cultusena Trávnikoch, no a večer v známom Elam klube.Takže, každý kto má záujem bližšie spoznať jeden z tradičných čínskych štýlov, má na to príležitosť.Stačí prísť a skúsiť to, presne tak ako ja, keď som pred šiestimi rokmi začínal.